Velferd definisjon

Velferd er en metode å rangere levestandard for et samfunn, hvor levestandard defineres som den samlede nytte av varer og tjenester som vi forbruker.

Med andre ord er det flere faktorer som kommer inn i bildet når man skal rangere velferd. Et av disse er økonomisk handelkraft til å kjøpe de varene og tjenestene man ønsker, hvilket gjør sysselsetting viktig. Andre faktorer inkluderer offentlige tilbud som utdanning, helsevesen, sosial støtte og så videre.

Populære definisjoner

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: