Bærekraftig utvikling definisjon

Bærekraftig utvikling defineres som tiltak for økonomisk vekst der ressursbruken har som mål å møte menneskelige behov og samtidig bevare miljøet, slik at dette kan tilfredsstilles ikke bare i nåtid, men også for framtidige generasjoner.

Bærekraftig utvikling er et begrep som ble introdusert i Norge av Brundtlandkommisjonen i 1987, og er et begrep for økonomisk planlegging tatt med hensyn til langsiktige miljøvurderinger.

Opprettelsen av oljefondet er et direkte resultat av denne tankegangen om bærekraftig utvikling, med tanke på at når oljeressursene har blitt hentet opp, vil fremtidige generasjoner fortsatt nyte godt av de ressursene vi henter opp i dag. Andre eksempler på bærekraftig utvikling er produksjon av energi fra fornybare ressurser som sol, vind og vannkraft.

Populære definisjoner

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: