Sosiale medier definisjon

Sosiale medier er medier som ved hjelp av Internett eller webbasert teknologi, åpner for interaksjon mellom to eller flere mennesker.

Andre definisjoner på sosiale medier lyder som følgende

«Sosiale medier er i hovedsak en kategori av elektroniske medier, der folk snakker, deltar, deler, lager nettverk, og bokmerker på nettet.»

«Sosiale medier er en type elektroniske medier som formidler samtaler i motsetning til tradisjonelle medier, som leverer innhold, men tillater ikke lesere / seere / lyttere å delta i etablering eller utvikling av innhold.»

Andreas Kaplan og Michael Haenlein har en definisjon av sosiale medier som sier at det er en gruppe internettbaserte applikasjoner som bygger på det ideologiske og teknologiske grunnlaget til Web 2.0, og som tillater opprettelse og utveksling av innhold generert av brukeren.

Populære definisjoner

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: