Helse definisjon

Helse har blitt definert på forskjellige måter opp gjennom årene.

En gammel definisjon på helse definerer helse som fravær av sykdom.

Problemet med den definisjonen er at den ikke omfatter psykisk helse eller andre fysiske skavanker som benbrudd, eller lignende skader som ikke er relatert til sykdom.

Verdens Helseorganisasjon definerte i 1948 helse som «en tilstant av fullstendig fysisk, psykisk og sosialt velvære og ikke bare fravær av sykdom eller skavanker.»

Problemet med denne definisjonen er at den innebærer for mye, og utifra denne definisjonen av helse har majoriteten av verdens befolkning dårlig helse.

Uansett hvordan man definerer helse, er ekspertene stort sett enige i at helse innebærer en kombinasjon av fysisk og psykisk helse.

Tiltak for å opprettholde god helse inkluderer blant annet en sunn diett, fysisk aktivitet og en evne til å takle stress.

Populære definisjoner

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: