Solidaritet definisjon

Solidaritet beskriver en samhørighet mellom individer og grupper av individer. Uttrykket er mye brukt innen politiske kamper blant arbeidere og venstreorienterte politiske organisasjoner, og for å støtte folk fra den tredje verden.

Sosiologen Alfred Vierkandt (1969) definerer solidatitet som «sinnelaget til et fellesskap med sterkt indre samhold» og videre «samholdsfølelsen som kan og bør slå ut i praktisk handling»

Populære definisjoner

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: