Sosialisme definisjon

Sosialisme er en politisk ideologi som har et mål om økonomisk likhet mellom medlemmer av et klasseløst samfunnet hvor produksjonsmidlene er eid av staten. Sosialister tror ikke på det frie marked, med tanken på at det skaper store forskjeller mellom rike og fattige.

Sosialisme bygger på en filosofi av Karl Marx, Marxisme, og er en venstreorientert filosofi og politisk retning.

Populære definisjoner

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: