Globalisering definisjon

Globalisering viser til prosessen der verden blir stadig mer knyttet sammen som følge av en enorm økning innen handel og kulturell utveksling gjennom en samhandling innen politiske, økonomiske, teknologiske, økologiske og andre samfunnsmessige tiltak.

Økonomisk Globalisering

Internasjonal handel økes ved hjelp av internasjonale handels avtaler og en reduksjon av handelshindringer som toll, tariffer og importkvoter. Globalisering innebærer også en reduksjon av barrierer med tanke på forflytning av arbeidskraft på tvers av grenser, og et samarbeid med tanke på miljøforetak som CO2 utslipp.

Globalisering fører som regel til at de industriene som ikke er konkurransedyktige i et gitt land blir lagt ned eller kraftig redusert, med en økning av import av de varene fra andre land som kan produsere de produktene mer effektivt enten på grunn av reduserte kostnadner eller bedre teknologi. Man opplever samtidig at de industriene hvor et land har et konkurransefortrinn i forhold til andre land får en økning i etterspørsel med tanke på eksport til andre land. Arbeidskraften forskyves dermed fra industrier som ikke er konkurransedyktige til de industriene hvor man har et fortrinn i forhold til andre land.

Kritikerne til globalisering ser først og fremst på effekten det får for industrier som ikke er konkurransedyktige internasjonalt som beskrevet ovenfor.

Kulturell Globalisering

Nye teknologier, global markedsføring og en økning av global handel kan føre til at deler av populære kulturer blir overført på tvers av landegrenser. McDonalds har ofte blitt sett på som et symbol på globalisering, med de gylne buene synlig i nesten hvert eneste land. Kommunikasjonsteknologier som Internet og sosiale medier som Facebook og Twitter minsker også den virtuelle avstanden mellom mennesker på tvers av landegrenser, og fører til at populære kulturer deles raskere og lettere.

Fildelingstjenester fører også til at populær musikk og film blir delt raskere til forskjellige kulturer. Kulturell globalisering tolkes ofte som at den "vestlige kulturen" spres til andre land med mer tradisjonell kultur som asiatiske kulturer. Men deling av kulturelle produkter skjer også den andre veien, hvor japanske tegneserier i tillegg til asiatiske filmer blir stadig mer populære i den vestlige verden, i tillegg til leker som pokémon og bakugan som er designet og produsert i østlige land.

Populære definisjoner

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: