Demokrati definisjon

Demokrati betyr folkestyre, det vil si at flertallet av befolkningen bestemmer.

Demokrati er en styreform hvor flertallet har avgjørende innflytelse, men mindretallets interesser også blir tatt hensyn til.

De fleste demokratier er i realiteten representative demokrati, hvor folket velger representanter til å styre og fatte beslutninger for seg.

Populære definisjoner

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: