Markedsføring definisjon

Markedsføring har flere definisjoner. Nedenfor finner du noen av de mest anerkjente definisjonene for markedsføring.

Definisjon fra American Marketing Association:

Markedsføring er aktiviteter og et sett av prosesser for å lage, kommunisere, levere, og utveksle tilbud som har verdi for kunder, klienter, partnere og samfunnet som helhet.

Definisjon fra Kotler & Armstrong:

Markedsføring er den sosiale prosess hvor enkeltpersoner og organisasjoner får det de trenger og ønsker gjennom å opprette og utveksle verdi med andre.

Populære definisjoner

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: