Ytringsfrihet definisjon

Ytringsfriheten er den politiske retten til å kommunisere sine meninger og ideer.

Ytringsfrihet er en universal menneskerett i henhold til Verdenserklæringen om Menneskerettighetene fra 1948.  også kalt Menneskerettserklæringen.

Ytringsfrihet er en rett til å ytre seg om politikk, religion og andre forhold i forskjellige medium.

Populære definisjoner

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: