Arbeid definisjon

Arbeid er et vidt begrep og er forsåvidt vanskelig å definere. Mange har forsøkt å finne en god definisjon, men som faller for kort eller er for bredt. Nedenfor finner du et knippe forskjellige definisjoner på arbeid.

Oxford Dictionary Online definerer arbeid som « en aktivitet som involverer mental eller fysisk anstrengelse som gjøres for å oppnå et resultat»

Økonomen Alfred Marshall definerte arbeid som ”enhver bruk av tanken eller kroppen som skjer helt eller delvis med henblikk på å oppnå et gode annet enn den gleden som arbeidet umiddelbart gir”.

Populære definisjoner

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: