Arbeid definisjon

Arbeid er et vidt begrep og er forsåvidt vanskelig å definere. Mange har forsøkt å finne en god definisjon, men som faller for kort eller er for bredt. Nedenfor finner du et knippe forskjellige definisjoner på arbeid.

Oxford Dictionary Online definerer arbeid som « en aktivitet som involverer mental eller fysisk anstrengelse som gjøres for å oppnå et resultat»

Økonomen Alfred Marshall definerte arbeid som ”enhver bruk av tanken eller kroppen som skjer helt eller delvis med henblikk på å oppnå et gode annet enn den gleden som arbeidet umiddelbart gir”.

Populære definisjoner