Kommunikasjon definisjon

Kommunikasjon er en aktivitet hvor formålet er å formidle informasjon.

For at kommunikasjon skal finne sted kreves det en avsender, en beskjed og en mottaker av beskjeden. Kommunikasjonen kan forekomme i forskjellige medium, og beskjeden kan forvrenges av eventuell støy i mediet, eller mottageren kan tolke beskjeden annerledes enn det avsenderen hadde til hensikt. For å ha effektiv kommunikasjon er det nødvendig med tilbakemelding mellom deltakerene i kommunikasjonsprosessen.

Kommunikasjon består av både verbal kommunikasjon og ikke-verbal kommunikasjon.

Ikke-verbal kommunikasjon

Ikke-verbal kommunikasjon består av kroppsspråk, øyekontakt, bruk av avstand og rom og lignende. Ifølge kommunikasjonseksperter utgjør ikke-verbal kommunikasjon opp til 80% av informasjonen som kommuniseres i en kommunikasjonsprosess.

Populære definisjoner

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: