Ideologi definisjon

En ideologi er et sett av ideer som utgjør ens mål, forventninger og handlinger

Hovedformålet bak en ideologi er å tilby endring i samfunnet, eller tilslutning til et sett av idealer der overensstemmelse eksisterer gjennom en normativ tankeprosess.

Begrepet ideologi ble introdusert av den franske greven Destutt de Tracy i 1796 under den franske revolusjonen for å forklare forskjellige grupperingers ideer og tankegang.

Populære definisjoner

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: