Kultur definisjon

Begrepet kultur kan ha forskjellige betydninger, og kan blant annet benyttes om kunst, musikk og litteratur. Dog i denne sammenhengen benyttes kultur om de normer, verdier og tradisjoner som tilhører en gruppe mennesker av en viss etnisitet.

Bokmålsordboka definerer kultur som «holdninger, verdier og normer som er rådende hos en viss gruppe mennesker»

Fred Plog og Daniel Bates definerer kultur på følgende måte «kultur er et system av felles oppfatninger, verdier, skikker, oppførsel og artifakter som et samfunns medlemmer benytter som bakgrunn for å handle med sin verden og hverandre, og som er lært fra generasjon til generasjon».

Kulturer er ofte spesifikke til forskjellige etnisiteter, hvilket kan gjøre kommunikasjon på tvers av etnisiteter med forskjellige kulturbakgrunner krevende med mindre man forstår kulturen til den andre parten. Et eksempel er den japanske kulturen, hvor man har mange måter å kommunisere at man ikke er fornøyd uten å bruke order «nei». Når mennesker fra vestlige kulturer skal forhandle med japanere kan man derfor tro at alt er greit, siden de ikke har sagt ordet «nei», men heller vært litt reservert.

Professor Geert Hofstede har laget en berømt modell for å skille forskjellige nasjoners kulturer ut ifra 5 dimensjoner. Denne modellen er spesielt populær med tanke på å gjøre forretninger på tvers av kulturer. Hofstede har definert kultur som «den kollektive programmeringen av hjernen som skiller medlemmer av en gruppe eller menneskekategori fra andre»

De 5 dimensjonene Hofstede benytter er:

  • Low vs High level of power distance
  • Individualism vs collectivism
  • Masculinity vs femininity
  • Uncertainy avoidance
  • Long vs Short term orientation

Populære definisjoner

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: