Propaganda definisjon

Propaganda er en form for kommunikasjon som er rettet mot å påvirke holdningen til et fellesskap mot en eller annen sak eller posisjon. Propaganda er vanligvis gjentatt og spredt over et bredt spekter av media for å forme holdningene til målgruppen.

I motsetning til å gi informasjon upartisk,  presenterer  informasjon først og fremst med tanke på å påvirke et publikum. Propaganda presenterer ofte fakta selektivt for å forme et bestemt budskap og sine egne sannheterAndre virkemidler er å benytte ladede meldinger for å produsere en følelsesmessig snarere enn rasjonell respons på informasjonen som presenteres. Det ønskede resultatet er en endring av holdninger til emnet i målgruppen for å fremme en politisk agenda. Propaganda kan brukes som en form for politisk krigføring.

Populære definisjoner

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: