Integrering definisjon

Sosial integrering er definert som forsøk på å tilpasse minoritetsgrupper og andre underpriviligerte deler av et samfunn inn i det som sees på majoritetssamfunnet.

Integrering brukes ofte om innvandrere, hvor målet er at man sosialt og kulturelt skal bli en del av det rådende samfunnet, og akseptere det nye samfunnets lover og regler. Man behøver ikke avstå fra sin opprinnelige kultur, men man må i noen tilfeller gi slipp på enkelte aspekter av kulturen som er uforenlig med samfunnetslover og regler.

Populære definisjoner

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: