Samfunn definisjon

Et samfunn er definert som en gruppe mennesker knyttet til hverandre gjennom varige relasjoner, eller en stor sosial gruppering som deler samme geografiske eller virtuelle område. Denne grupperingen er underlagt samme politiske myndighet og dominerende kulturelle forventninger.

Menneskesamfunn er preget av mønstre for sosiale relasjoner mellom individer som deler en særegen kultur og institusjoner. Et samfunn kan beskrives som summen av slike relasjoner blant sine medlemmer.

Populære definisjoner

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: