Motivasjon definisjon

Motivasjon er en indre kraft som strekker en mot å handle og oppnå målsettinger. En definisjon på motivasjon er det som forårsaker aktivitet hos individer.

Motivasjon sees ofte i sammenheng med målsetting hvor ønsket om å oppnå resultater skaper en indre drivkraft.

Individer blir motivert av forskjellige ting, og kan oppstå fra indre faktorer som selvfølelse og å realisere sine egne drømmer. Ekstern motivasjon kan være status, belønning i form av premier og penger og mer.

Populære definisjoner

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: