Definisjon politikk

Politikk har blitt definert utallige ganger. Nedenfor finner du et utvalg av de bedre definisjonene av politikk.

Politikk er den autoritative fordelingen av verdier i et samfunn - David Easton

Politikk er den aktiviteten hvor mennesker lager, bevarer og endrer dey generelle regelverket som de lever under. – Andrew Heywood

Politikk handler om å utøve makt i samfunnet gjennom fysisk makt, økonomisk makt, lovgivende makt, og makt over meninger. – University of Otago

Politikk handler om fordeling av goder og byrder i et samfunn ved bruk av makt - Wikipedia

Populære definisjoner

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: