Mangfold definisjon

Mangfold er definert som variert og sammensatt, og er brukt innen flere begreper.

Kulturelt mangfold innebærer at man har et variert innslag av personer fra ulike kulturelle bakgrunner og etnisiteter.

Mangfold går hånd i hånd med integrering, hvor mennesker med innvandringsbakgrunn involveres i det generelle samfunnet.

Biologisk mangfold innebærer alle variasjoner av livsformer som finnes i verden.

Populære definisjoner

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: