Sosialisering definisjon

Sosialisering er en prosess hvor individer lærer samfunnets normer, regler og atferdsmønstre og integrerer seg med resten av samfunnets medlemmer. Sosialisering er en evigvarende prosess hvor man lærer å fungere i et samfunn sammen med andre medlemmer av samfunnet, og lever etter de reglene og verdiene som deles av det samfunnet.

Cappelens definerer sosialisering som:

"Den prosessen hvor vi tar opp i oss alt vi lærer fra vi er nyfødte til vi blir gamle, kalles sosialisering. Det er gjennom sosialiseringen vi lærer oss hvordan vi skal fungere i samfunnet, og hvilke regler og verdier vi skal følge."

Populære definisjoner

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: