Moral definisjon

Moral er differensiering av intensjoner, beslutninger og handlinger mellom de som er gode  og de som er dårlige. Adjektivet moralsk er synonymt med "god" eller "riktig".

Moral kommer fra det latinske adjektivet moralis, som betyr «det som har med sed og skikk å gjøre». Moral er et verdisystem som brukes til å bestemme hva som er rett og galt. Etikk brukes gjerne i sammenheng med moralfilosofi.

Populære definisjoner

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: