Etnisitet definisjon

Etnisitet er et kulturtrekk og en betegnelse for en gruppe eller kollektiv som oppfattes som om man deler kulturelle trekk , opprinnelse. Gruppen sees på med en felles identitet, og har ofte spesielle tradisjoner, levemåter og andre kulturelle faktorer som skiller seg ut fra andre grupper.

En etnisk gruppe defineres som  en gruppe som innenfor en større sosial enhet selv betrakter seg som en gruppe i forholdet til andre, og som også blir identifisert som en egen folkegruppe av andre.

Populære definisjoner

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: