Rasisme definisjon

Nedenfor finner du et par forskjellige definisjoner på rasisme.

Rasisme er overbevisningen om at en bestemt rase er overlegen eller underlegen til en annen, at en persons sosiale og moralske egenskaper er forhåndsbestemt av hans eller hennes medfødte biologiske egenskaper.

Rasisme oppfattes generelt sett enten som troen på at ulike etniske grupper er preget av indre egenskaper eller evner, og at noen slike grupper er derfor naturlig overlegne til andre, eller som fremgangsmåter som diskriminerer medlemmer av bestemte etniske grupper.

Populære definisjoner

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: