Fordommer definisjon

Fordommer er en holdning om forutinntatte vurderinger mot personer og menneskegrupper basert på etnisitet, kjønn, sosial klasse, alder, religion, seksualitet, nasjonalitet, funksjonshemming eller andre personlige egenskaper. Fordommer er stort sett basert på mangelfull kunnskap, og ubegrunnede oppfatninger.

Fordommer skapes av frykten for det ukjente, og økt kunnskap er derfor nødvendig for å bekjempe fordommer.

Populære definisjoner

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: