Etikk definisjon

Etikk er en moralfilosofi som refererer til velbegrunnede normer for rett og galt som foreskriver hva mennesker burde gjøre, vanligvis i form av rettigheter, forpliktelser, fordeler til samfunnet, rettferdighet, eller bestemte dyder.

Etiske normer inkluderer normer knyttet til rettigheter, slik som retten til liv, retten til frihet fra skade, og retten til privatliv. Slike normer er tilstrekkelige normer for etikk fordi de støttes av konsistente og velbegrunnete grunner.

Etikk innebærer også en kontinuerlig innsats for å studere våre egne moralske overbevisninger og vår moralske atferd, og streven for å sikre at vi, og institusjonene vi bidrar til å forme, lever opp til normer som er rimelige og solide.

Etikk formes ikke fra religion, men religion er en av flere pådrivere for høye etiske standarder. Etikk er heller ikke hva man føler er rett eller galt.

Populære definisjoner

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: