Paradoks definisjon

Et paradoks er et utsagn eller påstand som virker selvmotsigende eller absurd, men i virkeligheten uttrykker en mulig sannhet.

Innen vitenskapen skjer et paradoks når teorien beskriver en situasjon som ikke stemmer overens med erfaringer fra virkeligheten.

Populære definisjoner

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: