Dilemma definisjon

Et dilemma er en tilstand av usikkerhet eller forvirring hvor det kreves et valg mellom minst to like ugunstige alternativer.

Et dilemma oppstår når ulike verdier eller regler kommer i konlikt med hverandre, når det som er rett for en person blir feil for en annen, eller når ingen av løsningene er gode.

Populære definisjoner

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: