Makt definisjon

Makt er ofte definert av statsvitere som evnen til å påvirke atferden til andre med eller uten motstand. Makt benyttes for å oppnå spesifikke målsettinger med eller uten tvang.

Autoritet er et begrep som ofte brukes om makt som sees som legitimt og uten bruk av tvang.

Makt kan komme fra forskjellige kilder, og skiller ofte mellom politisk makt, økonomisk makt, militær makt, lovgivende makt og utøvende makt.

Populære definisjoner

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: