Konflikt definisjon

Konflikt kan være både positivt og negativt. Konflikter kan føre til negative forhold, men det kan også føre til en diskusjon av nye ideer og framgangsmåter. Det finnes mange forskjellige definisjoner på konflikt, og du finner et knippe forskjellige definisjoner på konflikt nedenfor.

«En konflikt eksisterer når minst to mennesker eller grupper ønsker å utføre handlinger som er gjensidig uforenlige». (M.Nicholson, 1992)

«En konflikt er kollisjon mellom interesser, verdier, handlinger eller retninger». (Edward de Bono)

«En situasjon der en eller flere personer føler seg frustrert, blokkert eller irritert av en eller flere andre i forhold til et eller annet mål». (Universitetet i Bergen)

Populære definisjoner

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: