Kynisme definisjon

Kynisme er en holdning eller sinnstilstand preget av en generell mistillit til andres åpenbare motiver.

Kynikere tviler generelt på oppriktigheten eller godheten av menneskers motiver og handlinger. Man har den grunnleggende tanken at alle mennesker handler ut ifra egen vinning, og at uselviske handlinger har en egoistisk baktanke.

Populære definisjoner

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: