Integritet definisjon

Integritet er et uttrykk som handler om samsvaret mellom en persons verdier, prinsipper og handlinger. Integritet betraktes som ærlighet og sannferdighet, og at ens handlinger samsvarer med de verdiene prinsippeneogoverbevisning man har. Integritet sees også på som det motsatte av hykleri.

Populære definisjoner

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: