Ledelse definisjon

Det finnes mange definisjoner på ledelse, som ser på ledelse i ulike syn. Enkelte ser på ledelse innen forretningsverdenen, mens andre definisjoner er bredere og sr på ledelse som en filosofi.

Organisering og koordinering av aktivitetene i en bedrift i samsvar med visse retningslinjer og i oppnåelse av definerte mål. –businessdictionary.com

«Kunsten om å få ting gjort gjennom andre mennesker» -Mary P. Follett

«Ledelse er kunsten og læren om beslutningstaking og å lede andre» – Donald J. Cough

Populære definisjoner

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: