Distribusjon definisjon

Å distribuere er å fordele, sende ut.

Innen økonomiske begrep er distribusjon en prosedyre for å få produkter og tjenester fra produsentene til forbrukerne. Aktiviteter innen distribusjonsprosedyren inkluderer transport, lager og valg av utsalgssted.

Distribusjonskanalen kan være direkte fra produsent til forbruker, men det er mer vanlig med en eller flere mellomledd i kanalen som grossister eller detaljister. Jo flere ledd i kanalen, jo dyrere blir sluttproduktet for forbrukeren, med mindre margin for produsenten.

Populære definisjoner

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: