Kompetanse definisjon

Kompetanse er et individs evne til å utføre en oppgave på riktig måte.

Kompetanse kan sees på som en kombinasjon av kunnskaper, ferdigheter og oppførsel brukt til å forbedre ytelse, eller evne til å utføre en gitt rolle.

Spisskompetanse viser til en ekspertise innen et veldig spesifikt område, hvor personen har større kompetanse i motsetning til generell kompetanse.

Populære definisjoner

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: