Omsorg Definisjon

I grove trekk er omsorg et begrep som omfatter et spekter av menneskelige opplevelser som har å gjøre med å føle bekymring for og overta ansvaret for velferden til andre fra person til person. Denne definisjonen forteller oss at omsorg handler om aktiviteter samt følelser.

Populære definisjoner

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: