Underkategorier

 

Innovasjon definisjon

Innovasjon er definert uttalige ganger. Nedenfor finner du et utvalg av definisjoner på innovasjon.

Innovasjon Norge og regjeringen definerer innovasjon som

«en ny vare, en ny tjeneste, en ny produksjonsprosess, anvendelse eller organisasjonsform som er lansert i markedet eller tatt i bruk i produksjonen for å skape økonomiske verdier.»

Bruce D. Merrifield bryter innovasjon ned i tre deler, og definerer det som følgende

"De tre stadier i innovasjonsprosessen: oppfinnelse, oversettelse og kommersialisering"

Mens andre mener at innovasjon kun er kommersialiseringsprosessen av de nye produktene eller tjenestene.

David Schmittlen har en definisjon som ligner på definisjonen presentert av Innovasjon Norge:

«Innovasjon forholder seg ikke bare til et nytt produkt som skulle komme inn i markedet. Innovasjon kan forekomme i prosesser og innfallsvinkler til markedet»

Populære definisjoner

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: